Friday, June 14, 2024

Hướng đến 100% người dân Việt Nam được chăm sóc sức khỏe và an toàn tài chính trọn đời

tuyển dụng tca
HomeTin tứcHuấn luyện quy trình bán hàng-Tuyển dụng-Đồng hành

Huấn luyện quy trình bán hàng-Tuyển dụng-Đồng hành

Trong 2 ngày 09/08 và 10/08/2022, TCA Hà Nội tổ chức khoá huấn luyện quy trình Bán hàng- Tuyển dụng– Đồng hành.

Nội dung khoá học đã trang bị cho các thành viên của TCA các kỹ năng:

  • Quy trình 4 bước bán hàng thực chiến
  • Quy trình 9 bước bán hàng
  • Quy trình tuyển dụng đồng hành
Huấn luyện bán hàng-tuyển dụng-đồng hành
Huấn luyện bán hàng-tuyển dụng-đồng hành
Huấn luyện bán hàng-tuyển dụng-đồng hành
Huấn luyện bán hàng-tuyển dụng-đồng hành
Huấn luyện bán hàng-tuyển dụng-đồng hành
Huấn luyện bán hàng-tuyển dụng-đồng hành
Xem thêm:  Hanwha Life Việt Nam đóng góp 3 tỉ đồng hỗ trợ cộng đồng phòng chống dịch Covid-19
RELATED ARTICLES

Bài viết phổ biến